Taahhüt Bozma Cezası

Taahhüt İptali Cezası Nasıl Hesaplanır?

Kullanıcıların, taahhütlü bir şekilde satın almış oldukları hizmet normal şartlarda taahhüt süresince iptal edilememektedir. Hizmet sunan şirketler, taahhüt karşılığında kişilere mevcut tarife fiyatlandırması üzerinden indirim uyguladığı için bu şekilde bir yola başvurulmuştur. Taahhüt süresi içerisinde abonelik sözleşmesini iptal ettirmek isteyen kişiler, belirli bir ücret ödemeleri durumunda sözleşme iptali hakkından yararlanabilmektedirler. İlgili şirkete ödenecek olan bu ücret; kişilerin sözleşme süreleri, aldıkları indirim hakları gibi birtakım kıstaslara göre hesaplanıp değişebilmektedir.

Taahhüt İptali Cezası Hesaplaması

Abonelik yada kalma sözü sözleşmesinin iptal edilmesi durumunda kullanıcılardan talep edilen ücret, belirli durumlara göre değişebilmektedir. Kişiler, sözleşme yaparken şirketin sunmuş olduğu mevcut hizmet ücretinin altında bir meblağ ödeyerek bu yolla indirimli tarife ve kullanım sahibi olmaktadırlar. Taahhüt ettirme karşılığında şirket tarafından kullanıcılara sunulan bu fırsat, sözleşme iptali ile geri alınmaktadır. Buna göre sözleşmeli olarak alınan mal ve hizmetin mevcut aylık fiyatından, aylık indirimli fiyatı çıkartılır. Aradaki fark kişinin taahhüt vermesi karşılığında şirket tarafından hak kazandığı indirim miktarını ifade etmektedir. Kişiler, imzaladıkları bu sözleşme gereğince bu indirim miktarını kullandıkları ay kadar ödemek zorundadırlar. Şirketin belirlemiş olduğu mevcut kullanım fiyatı ile kişinin taahhüt sonucu kullanmış olduğu fiyat arasındaki fark, kullanıcının kullanmış olduğu ay sayısı ile çarpılmaktadır. Elde edilen rakam toplam indirimi ifade eder. Bu miktara, hizmet sözleşmesinin cayma hakkı bölümünde geçen birtakım ek bedeller eklenmektedir.

Sözleşme İptali Sonrası Ek Ücretler

Kişilerin taahhüt yolu ile indirimli bir şekilde kullanmış oldukları hizmetin iptali ile ödenecek olan geri indirim tutarlarına ek olarak birtakım ücretler de ödenmek zorundadır. Aksi takdirde taahhüt işlemi kaldırılamaz.

Örneğin taahhütlü internet aboneliğinin iptalinde karşımıza çıkabilecek ek ücretler şunlar olacaktır:

a-) İnternet sözleşmesi esnasında internet sağlayıcı şirket tarafından yapılan bağlantı ücreti, kişinin taahhüt süresine bölünmektedir. Cayma hakkını kullanarak taahhüt iptali yaptırmak isteyen kişiler, taahhütten geri kalan aylara bölünmüş bağlantı ücretinin ödemediği kısmın tamamını ödemek zorundadır.

b-) Taahhüt yolu ile internet sahibi olan kişiler, şayet kotalı internet kullanıyorlarsa kota aşım ücretlerini ödemek zorundadır.

c-) İnternet ağı sağlayıcısı bazı şirketler, kişilerin taahhüt yaptırarak belirli bir süre internet kullanma sözü vermeleri karşılığında modemi, kullanıcılara ücretsiz olarak vermektedirler. Yapılan bu sözleşmenin iptal edilmesi durumunda kişilere bedelsiz verilen modemin asli ücreti şirket tarafından geri alınmaktadır.

Kısacası taahhüt yolu ile satın alınmış internet hizmetinin taahhüt bitmeksizin iptal edilebilmesi için şirketin kullanıcılara sunmuş olduğu indirimlerin tamamının ödenmesi, bağlantı ücretinin geriye kalan kısmının ödenmesi, varsa kota aşım ücretinin ödenmesi ve modem ücretinin ödenmesi şartları ile ancak mümkün olabilmektedir.

Taahhüt İptali Ceza Ücreti Hesaplaması

Örneğin; Taahhüt olmadan aylık 70 olan sınırsız limitli internet paketini 24 ay boyunca taahhüt yolu ile almak istediğimiz takdirde aylık ödeyeceğimiz tutarın 60 TL olduğunu varsayalım. Bağlantı ücretini 24 TL olarak belirleyip, modem ücretini de 75 TL üzerinden hesaplayalım. Yapmış olduğumuz örnek tahmini hesaplama üzerinden 24 ay taahhütlü sözleşme ile internet hizmeti satın alan bir kullanıcı, mevcut internetini 6 ay kullandıktan sonra taahhütünü iptal ettirmek ve sözleşmeden çıkmak istediğinde ödeyeceği toplam ücret:

a-) Bu kullanıcı taahhüt yolu ile internet satın aldığı için kendisine aylık 10 TL indirim uygulanmıştır. 6 ay boyunca almış olduğum toplam indirim 60 TL’dir. Bu miktarın sözleşme iptalinde ödenmesi gerekir.

b-) Kullanıcının bağlantı ücreti 24 aya bölünmüş olup aylık 1 TL olarak mevcut faturasına yansımaktadır. Kullanıcı 6 ay boyunca internet kullanıp bu kısmın 6 TL olan miktarını ödediğinden geriye kalan 18 TL’lik bağlantı ücretini ödemesi gerekir.

c-) Taahhütlü internet yaptırdığı için kendisine şirket tarafından ücretsiz verilen modemin normal satış fiyatı 75 TL olduğu için taahhüt iptalinde kişinin bu miktarı ödemesi zorunludur.

Yukarıda yapılan hesaplamaya göre internetini 6. ayda iptal ettirmek isteyen bir kişi toplamda 153 TL ödeme yapmak koşulu ile bu iptali gerçekleştirebilir. Bu rakamlara KDV değerleri de eklenebilmektedir. Ayrıca şirketlerin belirlemiş oldukları kurumsal prosedürlere ve bu prosedürler gereğince oluşturulmuş paketlere göre fiyat değişiklikleri olabilmektedir.

Kullanıcıların aldıkları taahhütlü hizmeti iptal ettirebilmeleri için ödemeleri gereken tutar, hizmeti kullandıkları süre ile doğru orantılı olarak artmaktadır. Buna göre taahhütünü iptal ettirmek isteyenlere bu işlemi ilk aylarda yapmalarını tavsiye etmekteyiz. Çünkü zaman ilerledikçe almış olduğunuz indirim miktarı kullanım ayınızla çarpılacağı için ödeyeceğiniz taahhüt bozma ve iptal etme ücreti daha da artacaktır.

Ayrıca şirketler taahhütlü olarak verdikleri hizmetlerde paketler ve tarifeler arasında geçişlerde yada alınacak ek hizmet paketlerinde bazı kısıtlamalar getirmekteler. Örneğin bazı GSM operatörlerinde taahhütü bulunmayan aboneler için 1 gb internet paketi 6 Lira iken Taahhütü bulunan müşteriler için bu 1 gb’lık internet paketi 19 lira olmaktadır.

Sonuç olarak taahhüt vermeden önce bütün hesaplamaları en ince ayrıntısına kadar yapıp ondan sonra taahhütlü hizmet almalısınız. Taahhüt iptali yaptırırken de kullanacağınız yeni hizmetin ödeyeceğiniz taahhüt iptal cezasını karşılayabilecek seviyede bir indirime sahip olup olmadığını düşünmeniz gerektiğini lütfen unutmayınız.