Elektronik Haberleşme Sektöründe Tüketici Hakları Yönetmeliğinin Gözden Geçirilmesi

5809 sayılı Kanun ile tüketici haklarının korunması bakımından oldukça önemli bir rolü üstlenmiş olan Kurumumuz, tüketicilerin hak ve menfaatlerinin daha ileri düzeyde korunabilmesi için sektöre dönük düzenlemelerini güncel olarak gözden geçirmektedir.

Bu hususta önemli bir yol haritası olan 28/07/2010 tarihli ve 27655 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan “Elektronik Haberleşme Sektöründe Tüketici Hakları Yönetmeliği” halihazırda yürürlükte olup, güncel hukukî gelişmeler ve AB mevzuatı dahil olmak üzere geçen süre zarfında sektörde yaşanan gelişmeler sonucu tüketici menfaatine yönelik olarak ortaya çıkan ihtiyaçların yönetmelik düzeyinde karşılanabilmesi zarureti doğmuştur.

Belirtilen kapsamda revize edilen Yönetmelik Taslağına ilişkin ilk olarak kamuoyu görüşleri alınmış, bu çerçevede farklı kamu kurum/kuruluşlar ile birlikte işletmeci ve tüketicilerden çok sayıda görüş iletilmiştir.

Yürütülmekte olan çalışmalar kapsamında Kurumumuza iletilen tüketici şikâyetleri ve kamuoyu görüşleri ayrıntılı bir şekilde ele alınarak, elektronik haberleşme hizmetlerinin, güncel ihtiyaçlara uygun bir şekilde sunumunu temin eden düzenlemelerin tesis edilmesi amaçlanmaktadır.

Bu kapsamda taslak düzenlemeye son halinin verilmesine yönelik çalışmaların 2017 yılı içerisinde tamamlanabileceği öngörülmektedir.