Yardım Konuları

Adsl internet yardım konuları

Adsl internet yardım konuları başlıklar ve içerikler btk (Bilgi teknolojileri ve iletişim kurumu) tarafından yayınlanan içeriklerden yararlanılarak derlenmiştir. Konu ve konular tamamen Btk tarafından sunulan tüketici bilgilendirme adına düzenlenmektedir.

Adsl internet hizmetlerinden faydalanmak için aboneliğimin başlangıç süresinde dikkate almam gereken durumlar nelerdir?

Adsl internet abonesi olmadan önce ilk uygulamanız gereken işlem internet servis sağlayıcının resmi veya çözü ortaklarının web sitelerinden kampanyaları incelemek veya müşteri hizmetlerini arayarak ihtiyacınız doğrultusunda ürünü belirlemelisiniz. Ürün veya hizmet alımından sonra tarafınıza gelecek olan sözleşme içeriğindeki seçmiş olduğunuz kampanyanın detaylarını tekrardan gözden geçiriniz.

İşletmeciler, abonelik sözleşmelerinde Elektronik Haberleşme Kanunu (EHK) ve Elektronik Haberleşme Sektöründe Tüketici Hakları Yönetmeliğinde (Tüketici Hakları Yönetmeliği) belirtilen asgari bilgilerin yer almasını sağlamak, aboneye sözleşmenin imzalı bit suretini bırakmak ve aynı zamanda sözleşmenin orginal halinin web sitesinde kolay ulaşılabilir bir yerinde yayınlamak zorunluluğu vardır.

İmzaladığım adsl internet abonelik sözleşmesindeki tarife ücreti servis sağlayıcı firma tarafından yükseltme olasılığı nedir?

Tüketici Hakları Yönetmeliği’nin 9’uncu maddesi kapsamında işletmecilerin tarife değişikliklerini yürürlüğe girmeden makul bir süre öncesinde abonelere kısa mesaj (SMS), arama ve/veya posta ile duyurmaları koşuluyla tarifelerini değiştirebilme hakları bulunmaktadır.

Sözleşmelerde yer alan taahhütlü tarife nedir ve neden taahhütlü bir adsl internet tercih edilmeli ya da edilmemelidir?

Servis sağlayıcıların sunmuş olduğu taahhütlü tarifeler, belirli bir tarifede belirli bir süre için aboneliğinizi devam ettirmeniz halinde bazı ekonomik avantajlar sağlayan tarifelerdir. Bu nedenle taahhütlü tarifeleri seçerken;
• Taahhüt dönemi boyunca ilgili hizmet ihtiyacınızı,
• Nakil/taşınma ihtimalinizin olup olmadığını, mümkünse nakil yapılacak bölgenin altyapısının bulunup bulunmadığını,
• Taahhüt bulunmayan tarifelere göre seçmeyi düşündüğünüz taahhütlü tarifenin avantaj ve dezavantajlarını, değerlendirerek taahhütlü tarifelerden birini tercih edip etmeyeceğinize karar vermeniz uygun olacaktır.
Kullanıma devam edeceğiniz süreyi göz önüne alarak indirimli bir adsl internet hizmeti tercih nedeniniz olabilir.

Taahhütlü adsl internet tarife aboneliğimi istediğim zaman sonlandırabilir miyim?

Taahhütlü sözleşmenizi sonlandırmanız durumunda servis sağlayıcı firma verilen indirim, cihaz ve cezai bedelleri tarafınıza faturalandırabilmektedir.
Cezai şart, cayma bedeli, fesih cezası, sözleşme bozma cezası, abonelikten vaz geçme cezası ne demektir?

Taahhütlü sözleşme, karşılıklı edim içeren borç sözleşmesi hükmünde olup, sözleşme süresince iki tarafın da (abone ve işletmeci) sözleşme şartlarına uyması beklenir. Elektronik haberleşme sektöründe taahhütlü sözleşmelerde abone tarafından borcun hiç veya gereği gibi ifa edilmemesi halinde, abonenin işletmeciye karşı yerine getirmeyi yüklendiği edime cezai şart ya da cayma bedeli denilmektedir. Bu nedenle taahhüt süresi içerisinde;• Adsl internet Aboneliğinizi sonlandırmak istemeniz,
• Adsl internet Tarifenizi değiştirmek istemeniz,
• Adsl internet servis sağlayıcınızı değiştirmek istemeniz,Bunun gibi sebepler durumunda, imza olunan taahhütname hükümleri çerçevesinde cezai şart ya da cayma bedeli talep edilmesi söz konusu olabilecektir, faturanıza yansıtılacaktır.
Adsl internet hizmetini geçici bir süre kullanmayacağım. Adsl internet hattımı dondurabilir miyim?

Ülkemizde faaliyet gösteren işletmeciler tarafından hat dondurma hizmeti sunulmaktadır. Bununla birlikte, hat dondurma hizmetinin uygulama usul ve esaslarına ilişkin ayrıntılı bilgiyi hizmet aldığınız işletmeciden öğrenebilirsiniz.